Subject: Gián Điệp Trung Quốc Tiết Lộ Bí Mật Để Vạch Trần Tội Ác ... Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 Một điệp viên Trung Quốc đã liều mạng đào thoát sang Úc và hiện đang cung cấp một kho thông tin tình báo chưa từng có về cách thức Trung Quốc tiến hành các hoạt động tình báo ở nước ngoài.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com