Subject: Trường Nữ trung học Gia Long Print to printer
Poster: ChimCanhCut  
Source: http://www.canhthep.com  
 

"..có một số nữ sinh tham gia vào Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Viêt nam.."
"Đồng chí" nào post bài đi lộn sân rồi !
Đây là trang của Không quân Việt nam Cộnghoà, không phải là của Việt cộng đâu nhé !

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com