Subject: Thành kính phân ưu cùng gia đình Niên Trưởng Huỳnh Văn Phố PĐT PĐ253 Print to printer
Poster: GaRu  
Source: http://www.canhthep.com  
 
Linh cửu sẽ được quàn tại:
Nhà Quàn Forest Lawn (Forest Hill)
21300 Via Verde St
Covina, CA 91727
(888) 204-3131

Chương trình thăm viếng và an táng
Thứ năm: 13/02/2020
09:00AM – 11:00 AM: Phát tang – Tụng Niệm
11:00AM : Lễ Phủ kỳ
11:30AM- 21:00PM: Thăm viếng

Thứ sáu 14/01/2020
09:00AM-10:00AM – Tụng Niệm
10:00AM-10:30AM: Lễ Xếp Cờ
10:30AM- 11:30AM – Thăm viếng – Điếu văn – Cảm tạ của gia đình
11:30AM- 12:30PM Di quan – An táng

Click to expand image to full size (304.83 Kb)---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com