Subject: Thành Kính Phân Ưu cùng KQ. Giao Nguyễn . Print to printer
Poster: buithiengiao  
Source: http://www.canhthep.com  
 

thanhkinhphanuu.png


Được tin thân mẫu của KQ. Giao Nguyễn

Cụ bà Maria Nguyễn Thị Xuân Thu đã từ trần ngay 05 tháng 11 năm 2019

hưởng thọ 93 tuổi.

Anh em khoá 70B xin thành kính phân ưu cùng anh chị Giao va tang quyến

Xin Thiên Chúa sớm đua linh hôn Maria về nước thiên đàng

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com