Subject: Thiếu tá Nguyễn Hoàng Mai Print to printer
Poster: thuynguyen530  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Phân Ưu

Hay tin trễ

Cựu Thiếu Tá Nguyễn Hoàng Mai PĐ 530

Pháp Danh Ngọc - Hương

Vừa rời hợp đoàn Không Quân trong thanh thản ngày 12 tháng 10 năm 2019 tại Kentucky

Hưởng Thọ 78 tuổi

Xin thành kính chia sẻ sự mất mát lớn lao nầy cùng chị Mai và các cháu.

Nguyện cầu Hương Linh Ngọc Hương Nguyễn Hoàng Mai sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc

Đồng Thành Kính Phân Ưu

Cựu KĐT KĐ 72 CT Trung Tá Lê Văn Bút
Cựu KĐP KĐ 72 CT Trung Tá Nguyễn Văn Mười
Cựu PĐT PĐ 530 Thiếu Tá Bạch Diễn Sơn
Cùng Toàn Thể Nhân Viên PĐ Thái Dương 530

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com