Subject: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Print to printer
Poster: Thanchuy  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Thành Kính Phân Ưu và chia
buồn đến Chị Khánh cùng tang quyến. Nguyện xin ơn
Trên ban ơn lành và trợ giúp
Chị hầu vượt qua những khó
khăn. Xin Thiên Chúa toàn năng sớm đưa linh hồn anh
Khánh về nơi vinh quang hằng sống.

Nhóm bạn KQ Chinook Nam California.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com