Subject: Cánh chim Nguyễn thiện Chí, khoá 72A SVSQ KLVNCH, vừa mới qua đời ! Print to printer
Poster: ChimCanhCut  
Source: http://www.canhthep.com  
 
Chương trình tang lễ SVSQ Nguyễn thiện Chí :

nguyenthienchi.jpg---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com