Subject: Phân Ưu cùng gia đình KQ Tạ Ngọc Thanh Print to printer
Poster: caothien  
Source: http://www.canhthep.com  
 

PHÂN ƯU

Thành thật chia buồn
PĐ 314 vô cùng thương tiếc khi nhận được tin
TẠ NGỌC THANH
( Pháp danh Đồng Tu )

Đã bay phi vụ cuối cùng ngày 7 tháng Tư năm 2019
tại Lawrenceville GA, USA
Hưởng thọ 76 tuổi

Nguyện cầu Linh hồn KQ TẠ NGỌC THANH
được yên nghĩ bình an nơi cỏi vỉnh hằng.

Thay mặt gia đình PĐ 314:
Đặng ngoc Hiển
Nguyễn cao Thiên
Lê văn Cẩn
Nguyễn kim Đởm
Lê anh Tuấn
La thi việt Thanh


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com