Subject: Thành Kính Phân Ưu Print to printer
Poster: TranHuuHung  
Source: http://www.canhthep.com  
 
Tin buồn
Cựu Trung Tá KQ Nguyễn Hữu Lai
Nguyên Phi Đoàn Trường / P Đ 245
Không đoàn 43 chiến thuật / SĐ 3 KQVNCH
Đã Qua Đời ngày 4 tháng 3 năm 2019 tại Kissimmee, Florida . Thành Kính Phân Ưu cùng Tang quyến, nguyện cầu Hương hồn huynh trưởng Nguyễn Hữu Lai được sớm Vãn Sinh nơi cỏi Vĩnh Hằng … Trần Hữu Hùng

Click to expand image to full size (185.26 Kb)---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com