Subject: Chia Buồn Cùng KQ Nguyễn Công Minh Print to printer
Poster: LONGMA219  
Source: http://www.canhthep.com  
 

flower2.jpg


PHÂN ƯU

Nhận đươc tin trễ nhạc mẫu
KQ Nguyễn Công Minh là:

Cụ Bà Maria LÊ THỊ TA

Vừa thất lộc ngày 01 tháng 01 năm 2019
tại Pensacola, Florida, USA.

Hưởng thượng thọ 90 tuổi

Xin chia buồn cùng Anh Chị Nguyễn Công Minh và đại tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa là cha Nhân Từ sớm đón nhận linh hồn Maria về hưởng phúc Thiên Đàng.

Hội AHKQHT & VPC
Thành Kính Phân Ưu

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com