Subject: Tin buồn Nguyễn Thanh Huy FE AC119K Print to printer
Poster: cackee  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Nhận được tin anh Nguyễn Thanh Huy nguyên Cơ Phi Phi đoàn TINH LONG 821 AC119K vừa từ trận. Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn anh được siêu thoát.

Anh Huy có mặt trong 5 Phi Hành Đoàn đầu tiên khi thành lập Phi Đoàn 821 khoảng mùa thu 1972, anh cùng anh Tuấn (hy sinh trong phi vụ Tinh Long 7) là trụ cột Huấn Luyện Viên cơ phi PĐ 821. Ngoài trách nhiệm địa huấn và phi huấn, Anh cũng có mặt trong những phi vụ hành quân trên khắp bầu trời đất nước từ vùng Quang Trị tới Cà Mau.

Sau biến cố 1975, với bằng cấp Tú Tài 2 anh đạt được trong thời gian quân ngủ, anh thi vào và tốt nghiệp trường Sư Phạm và đã là giáo sư Trung học trước khi về hưu 2012.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nguyễn Văn Chẩn
Lê Đức Thuận

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com