Subject: Tin buồn PD550 Nhện Đen Print to printer
Poster: kettu  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Ai đó nếu còn hình ảnh của bác Lê Trai xin chia xẽ . Ngày ấy, ngoài Đà nẵng, mổi lần chàng bị ' xúi ' lên sân khấu là tụi tui có dịp cười ...bể bụng :)

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com