Subject: Phân Ưu về Thân Mẫu của Tinh Long Thái Ngùng Print to printer
Poster: liem919  
Source: http://www.canhthep.com  
 
Chúng tôi rất xót xa khi nghe tin Thân Mẫu người bạn thân, Tinh Long Thái Ngùng, PĐ 425 & PĐ 821 là cụ bà Quả Phụ Thái Ngại, nhủ danh Phan Thị Chát vừa từ trần tại Nha Trang, Vietnam, hưởng Đại Thọ 104 tuổi.

Một lần nữa chúng tôi xin Thành Kính Phân Ưu và xin cầu chúc cụ bà sớm tiêu diêu miền cựu lạc.

Nguyễn Văn Liêm, Atlanta GA
Lâm Thành Hải, Atlanta, GA
Huỳnh Văn Muôn, Atlanta, GA
Nguyễn văn Hiên, Port St. Lucie, FL
Huỳnh công Khanh, Portland Oregan
Võ Văn Thời, Falls Church, VA
Nguyễn Thạch Lưu, Virginia Beach, VA
Trang Tỷ, Houston, TX

treasuredliliesspray.jpg---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com