Subject: Có Phải Con của MC Nguyễn Ngọc Ngạn Print to printer
Poster: jovinh_aussie  
Source: http://www.canhthep.com  
 

lecuong.jpg


Giả giọng MC Nguyễn Ngọc Ngạn và giả giọng nữ ca sĩ tuyệt đỉnh
---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com