Subject: Chưa Tới Số Bị Rắn Cắn ...Đề Phòng Sẽ Tránh Bị Cắn ... Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (800.25 Kb)
Click to expand image to full size (406.58 Kb)


Săp đến mùa hè thời tiết hơi nóng nên mấy chú răn rung chuông hay vào nơi bóng mát. Tuấn rồi đi mua giấy keo về đặt chung quanh tường trong nhà xe. Hôm qua tôi đi lấy đồ và ngồi ngay cửa cách khoảng 8-12" nghe tiếng rung chuông cảnh cáo của nó, tôi ngồi yên không dám cử động, liếc về phía con rắn và chuẩn bị nhẩy xa. Nhìn kỹ thấy nó nằm dính trên giấy keo nên mới hết rung. Số còn hên vì đã chuẩn bị đề phòng ...

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com