Subject: Trồng Rau Cần Nước ... Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (849.72 Kb)
southcaribbeancruise2012028.jpg


Yalu viết:
Đám rau tốt và xum xuê quá ,,hơi lo 1 chiện thôi,,,mùa hè có con rắn nào trốn trong đó cho mát hong zị nè ?

Anh Yalu thân,
Gần 20 năm rồi Tmh chưa thấy con rắn vào vườn rau và vườn trái cây, có lẽ hàng rào rất kín chung quanh vườn và kèm theo hàng rào sắt với khuôn rất nhỏ từ mặt đất lên khoảng 24". Tmh có nhờ có hai con chó đi tuần sau vườn cả ngày nên chưa thấy rắn trong vườn.
Có một buổi chiều đi bộ ra bãi biển bổng nhiên hai con chó ngừng gấp lại và sủa rất lớn,Tmh thấy có con rắn rung chuông (rattllesnakes)đang nằm ở vị trí tấn công khoảng 3ft, thật may mắn không có con chó chắc bị rắn cắn rồi.
Nhờ hai chú chó mà Tmh rất siêng đi bộ và tình cảm trở nên gắn bó thêm.

Reasons For You:
• Helps you get the recommended level of
physical activity (150 minutes a week).
• Improves your cardiovascular health.
• Helps you relax and feel better.
• Gives you an opportunity to meet new
people.
• Helps your neighbors recognize your dog if
it ever gets lost.
• Allows you to bond with your dog.
Reasons For Your Dog:
• Improves your dog’s cardiovascular
health.
• Prevents obesity in your dog and helps
overweight dogs lose weight.
• Helps your dog relax & bark less.
• Improves your dog’s overall behavior.
• Helps your dog find its way home if it
ever gets lost.
Top Reasons To Take Regular Walks With Your Dog:

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com