Subject: Xin vui lòng đừng dùng chữ " Chinese Virus" Print to printer
Poster: Openmind  
Source: http://www.canhthep.com  

Danh từ " Chinese Virus" gây tổn thương không phải chỉ cho nhóm người Tầu sống trong nước Mỹ mà cho cả tất cả người Á Châu. Bạn có thể không thấy sự kỳ thị này nếu sống ở những nơi có nhiều người Á Châu ở, nhưng sự kỳ thị đã thật sự xảy và sẽ trở thành trầm trọng hơn khi Corona Virus càng ngày càng phát triển. Con cái của bạn sẽ là những đừa trẽ bị kỳ thị trước tiên! Sau đây là một trong những trường hợp đã xảy ra tại tiểu bang Maryland, nơi con trai tôi định cư :

https://www.nytimes.com

Click to expand image to full size (430.10 Kb)---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com