Subject: Happy New Year 2020 Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Happy New Year 2020 - IMAGINE and Leaders What Do You Want HD - Youtube Long Kangaroo

Năm mới 2020 Chúc quý vị và quý quyến vạn an, thịnh vượng và hạnh phúc -Mời quý vị bà con bạn bè thân hữu xa gần xem một video rất vui đầu năm và thấy tài LỒNG TIẾNG và ghép hình tuyệt vời -rất giống như thật- quá hay -
LK---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com