Subject: "TỔ QUỐC ĐÃ CHẾT ..." Print to printer
Poster: phusinh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

"THỀ TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC".

"XIN THỀ."

"TỔ QUỐC ĐÃ CHẾT HỒI 30 THÁNG RỒI MỜ, CHỈ "MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO" THÔI, BI GIỜ CHỈ KỂ CHUYỆN CHO NHAU NGHE , TUI DZỀ HƯU Ở MỸ RỒI, LO HƯỞNG NHÀN THÔI NHA "

CHUYỆN CỔ TÍCH...HAHAHA...---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com