Subject: Phù hiệu PĐ 259 Nhân Ái Print to printer
Poster: tuthiennguyen255  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Có huynh nào có phù hiệu Phi đoàn 259 Nhân Ái .Cho mình xin.
Hình như phù hiệu này gồm chung cho các Phi đội 259 Tải thương từ A đến I..Mình không dám chắc là mình đúng nha .
Cảm ơn vạn bội .

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com