Subject: CÁI TƯỜNG ĐÃ BẮT ĐẦU XÂY ? ! Print to printer
Poster: Openmind  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Đúng thế, không phải cái tường ở biên giới mà là cái tường khác ....LOL.LOL!

https://www.independent.co.uk/voices/michael-cohen-trump-republican-party-hearing-testimony-a8800696.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2_f5ADa6wiU30-afLb3mNXb_lLsMAaOWrZTABf3W_32hCmi0aq4R-FHRw#Echobox=1551323870

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com