Subject: Trump's new Tax law ! It's Great for me! Print to printer
Poster: Openmind  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Tôi phải cám ơn Trump với new tax law! Vì tôi từng là business owner và bây giờ đã về hưu, sống vào tiền cho thuê nhà, pension, SS, stock, interest, and bonds. Cả chục năm nay, năm nào cũng phải đóng thêm, nhưng năm nay 2018 thì lại được vài ngàn tiền refund, nên vội vàng đi mua ngay stock khi nó đang xuống; Mặc dầu cũng muốn ủng hộ kinh tế lắm, nhưng cái gì nhà cũng có rồi thì đâu dại gì mua thêm để vất đi!

Chỉ tội cho mấy người lao động và mấy ông VN già, ăn không ngời rồi, tán dóc chuyện chính trị, phân tích cái tài của ông Trump, mà tôi có cảm tưởng là Trump phải mời họ làm cố vấn để thay thế mấy ông Mỹ đã bị đuổi trong hai năm nay ! Nhưng thực tế thì cái tầm hiểu biết của họ chỉ giống như mấy con vẹt, dựa vào những bài viết hoặc bàn luận, trên báo hoặc TV Việt Nam "nói láo để ăn tiền quảng cáo"

Theo như nguồn tin mới nhất: Năm nay Việt cũng như Mỹ , hí hửng đi khai thuế sớm để sẽ lấy được vài ngàn tiền refund dựa vào cái bài viết trên CT nào đó !...Nhưng kết quả là tiền refund mấy ngàn đâu không thấy mà lại phải đóng thêm, nên chửi ông Trump túi bụi...:-)

https://www.vox.com

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com