Subject: Không có menu bar Print to printer
Poster: admin  
Source: http://www.canhthep.com  
 

ThưHiền viết:

Kính chào Admin,
Tôi vẫn chưa thể post bài lên, xin vui lòng chỉ giúp
1. Tôi không có Window Explore, Window Edge có được không?
2. Khi log in và dự định post, window pop up nhưng không có menu bar và không có option "to unicode" to select
3. Nếu tôi dùng file ..pdf or ...ppt thì có post được không
Chân thành cám ơn.

---
1. Bạn có thể dùng Window Edge hay Google Chrome.
2. Window popup sẽ không có menu bar và option "to Unicode" như dùng IE.
3. Cánh Thép không support pdf hay ppt file format types.

Thân mến.


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com