Subject: Cố nghệ sĩ Thanh Nga trong vai Thái hậu Dương Vân Nga. Print to printer
Poster: tuthiennguyen255  
Source: http://www.canhthep.com  
 


Cố Nghệ sĩ Thanh Nga trong vai Thái hậu Dương Vân Nga.
Lời kêu gọi chống quân xâm lươc.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com