Subject: Hội Ngộ LK 72/73/74 Kỳ 8 Print to printer
Poster: hung45htqs  
Source: http://www.canhthep.com  

Thông Báo Số 1

Sau một thời gian làm việc với nhau, anh em chúng tôi xin được hân hoan gửi đến các bạn một tin vui là chúng tôi đã hoàn tất được chặng đường đầu tiên cho ngày Hội Ngộ, chúng tôi đã tìm được một số anh em sẵn lòng Đứng Mũi Chịu Sào để cùng tô điểm cho ngày Hội Ngộ Liên Khóa 72/73/74 Kỳ 8.

Ban Tổ Chức ngày Hội Ngộ Liên Khóa 72/73/74 Kỳ 8
tại Little Saigon năm 2020

Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
Trưởng ban Ngoại Vụ:
Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
Trưởng ban Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F
Cố Vấn 4:

Tin chưa chính thức: Hội Ngộ có thể sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2020
Sẽ có short Cruise 3 đến 4 ngày
Sẽ có Đặc San

logo2.jpg---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com