Subject: Senate vote TT Trump vô tội với cả hai tội danh Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Senate vote TT Trump vô tội với cả hai tội danh

BM
Ngay sau khi Ông Donald Trump nhậm chức Tổng Thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vào ngày 20/01/2017, phe thua cuộc nhục nhã Dân Chủ đã dấy lên ngay mưu mô bãi nhiệm Ông vì nhiều lý do, nhưng chưa đi đến quyết định chung cuộc, chỉ bày ra những cuộc điều tra kéo dài vô cùng tốn kém, vô ích cho công quỹ hầu mong tìm kiếm những lý do để thực hiện được âm mưu đen tối..

BM

Cho đến những tháng cuối năm 2019, có tin xì ra cho biết Tổng Thống Trump vào tháng 7/2019, đã yêu cầu Tổng Thống Ukraine điều tra một đối thủ tương lai của Ông trong mùa bầu cử 2020. Phe Dân chủ như bắt được hủ vàng, phản đối mạnh mẽ và cho rằng TT Trump đã hành động bất hợp pháp, khi nhờ ngoại bang giúp mình để chiến thắng cuộc tranh cử. Ông Trump cho biết, Ông không làm điều gì sai phạm cả.

BM

Thế là với sự hợp tác nhịp nhàng của Nancy Pelosi (CA), chủ tịch Hạ Nghị Viện, Adam Schiff (CA) chủ tịch ủy ban Tình báo và Jerrold (Jerry) Lewis Nadler (NY), chủ tịch ủy ban Tư pháp và toàn thể đám Dân chủ, tố cáo Ông, và sau nhiều ngày tường trình để tìm lỗi của TT Trump, nhưng mù mịt, vẫn quyết định (và cố tình trì trệ) chuyển đến Thượng viện Hoa Kỳ để quyết định bãi nhiệm Ông với hai lý do: Lạm quyền chính trị và cản trở các tiến hành của Hạ Viện.

BM

Muốn bãi nhiệm/ truất phế TT Donald Trump, phải có 2/3 Thượng Nghị Sĩ đồng thuận. Tại đây Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện (John Roberts) sẽ ngồi ghế chánh án để xử, dân biểu trong vai trò Công Tố và Thượng Nghị Sĩ trong vai trò Bồi Thẩm Đoàn. Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện chủ tọa và tuyên án theo quyết định của Bồi Thẩm Đoàn là của Thượng Viện.

Kết quả của Thượng viện biểu quyết như thế nào, thì Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện (ông tòa) tuyến án như thế. Vai trò của Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện chỉ có tính cách hình thức chứng giám, nhưng không có quyết định.

BMhttps://www.youtube.com/watch?v=Vhlc7TbqgTw

Và hôm nay, ngày Thứ Tứ, 5 tháng 2, 2020.. Thượng Nghị Viện của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã bỏ phiếu với kết quả: Tổng Thống Donald John Trump: Vô Tội với cả hai tội danh.

BM

BM


BM---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com