Subject: Đòi “phế” Trump: Trò lố tuyệt vọng của Đảng Dân chủ Print to printer
Poster: Tham237  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Cứ nhìn cái con mẹ Nancy Pelosi, phùng má trợn mắt là tôi cứ tưởng tượng ra con mụ phù thủy gian ác trong truyện thần thoại trẻ em ngày nào. Ôi cái đảng ăn hại ....

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com