Subject: Kinh te Hoa Ky tang truong Print to printer
Poster: cadanduc  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Họ là ai ư ? Hỏi ông ShallowMind tất rõ. Tụi "nó" không "đẻ ngược", đẻ xuôi mà "đẽ ngang" Thế mới khổ cho cái "lỗ phồ".

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com