Subject: Trump's Border Wall?! Print to printer
Poster: Openmind  
Source: http://www.canhthep.com  
 
World's first passenger drone
In February 2018, the world's first autonomous passenger drone took to the skies in Lianyungang. The Ehang 284 completed a series of test flights at speeds of up to 80 miles per hour, and may well be the commuting vehicle of choice in the not-too-distant future.

Ví dụ TRump được $5.7 tỷ tiền thuế của dân để xây 200 miles thì cũng mất ít nhất là 2 năm, cho 2000 miles thì cũng mất ít nhất là 20 năm. Cái tường khi đó chẳng là cái gì khi mấy cái drones này làm bởi Tầu ( cheap labor) bán rẻ trên thế giới chỉ trong vòng 5 năm nữa, $60 tỷ tiền thuế dùng để xây 2000 miles tường lúc đó vứt vào thùng rác !

Phương pháp hay nhất là phạt tiền thật nặng và bỏ tù những người nào mướn illegal immigrants thì lúc đó illegal immigrant sẽ chẳng kiếm cávh vào khi biết không kiếm được việc . Để làm gương ngay bây giờ là phạt vào Trump's resorts who were hiring illegal immigrants !

drone.jpg---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com