Subject: Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

image.png


Nhắc nhớ để hâm nóng lại lý tưởng của những ngày còn trẻ khi chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tổ Quốc gia nhập vào Phi Công để đóng góp vào sự bảo vệ mãnh đất tự do của miền Nam Việt Nam.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com