Subject: Xin hãy... Print to printer
Poster: phusinh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Xin hãy cùng nhau dành vài phút cầu nguyện cho đồng bào Việt Nam trong nước.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com