Subject: Nguyễn Văn Tấn PĐ542 vừa qua đời! Print to printer
Poster: dung  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Nhận được tin Nguyễn Văn Tấn thuộc Phi Đoàn 542 vừa qua đời ở Seatle Washington hôm qua 2/14/2019 !. Xin thành thật chia buồn cùng chị Tấn và gia đình.
Dũng PĐ542

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com