Subject: Lể Truy Điệu 81 Chiến Sĩ Dù VNCH Ngày 26-10-2019 Print to printer
Poster: dung  
Source: http://www.canhthep.com  
 
Đằng Voi tham dự Lể Truy Điệu 81 Chiến Sĩ Dù VNCH Ngày 26-10-2019 tại Westminter Nam CALI dưới sự chủ toạ của đương kim Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ Richard Spencer và cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb với đầy đủ Lể Nghi Quân Cách. Đây là một niềm hảnh diện cho toàn thể Quân Lực VNCH.

Click to expand image to full size (2.75 MB)---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com