Subject: NGƯỜI KHÁCH TRỌ VÔ TÌNH BẠC NGHĨA… Print to printer
Poster: dbuikhac  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Người VN ở Mỹ nầy không phải là tạm thời mà là vĩnh viễn, 99.9% đều nhập tịch để thành công dân Hoa Kỳ và rất lấy làm hãnh diện. Phần đông đi làm hãng, cho chính phủ, có một số ít làm business riêng, nhưng làm gì đi nữa thì cũng để làm tiền để giúp đỡ gia đình (bên Mỹ cũng như VN). Nghĩ cho kỹ thì tiền làm được bên này là cũng của người Mỹ, trong khi đó thì không bao giờ (số đông) có ý nghĩ để làm việc từ thiện để giúp người gặp cảnh khó khăn bên này, lại gửi tiền về VN để làm từ thiện, đi du những buổi gây quĩ của những ông cha catholic hay là những nhà sư phật giáo, mà không biết là tiền mình đi đâu. Trong khi các nhà từ thiện bên Mỹ này không nhận được tiền từ thiện của dân VN (có một số rất ít). Thật là mỉa mai khi mình lấy tiền của dân Mỹ mà lại cúng cho mấy nhà tu VN (không biết thật hay giả).

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com