Subject: An Vị Bia Tưởng Niệm Trong Viện Bảo Tàn TX Print to printer
Poster: ngadzung400  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Tôi Không quân Nguyển văn Dzung , nhờ hồn thiêng cuả các Anh Hùng Liệt Sỉ đả hướng dẩn cho Tôi , đươc cơ may , đạt bia Tưởng Niệm cho các Anh vào :. NATIONAL VIÊTNAM WAR MUSEUM 12685 MINERAL wELLS HWY WEATHERFORD ,TX .76088 Lúc 10:30am ngay 01 tháng 09 năm 2019 xin anh em bỏ chút thời giờ đêń chia vui với chúng tôi , cả đời chỉ có một lần . Kính Mời

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com