Subject: Một Thị Trưởng Gốc Việt Đầu Tiên Của Thành Phố Haltom/Texas Print to printer
Poster: Tham237  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (38.41 Kb)


Haltom, Texas: Vào những năm của đầu thập kỷ 1970s, ông An Trương là một phi công lái máy
bay chiến đấu của không lực VNCH. Máy bay ông An lái đã hai lần bị bắn rớt và chẳng bao giờ
ông An nghĩ trong tương lai, ông sẽ trở thành một chính trị gia!
Chuyện tưởng như đùa đã trở thành sự thật: vào ngày thứ hai 6 tháng 5 vừa qua, ông An đã
được bầu vào chức vụ thị trưởng thành phố Haltom, tiểu bang Texas.
Ông An năm nay 70 tuổi, là thị trưởng gốc Việt đầu tiên của thành phố này và thắng với hơn 60 phần trăm số phiếu bầu .

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com