Subject: Toàn bộ Lễ An Táng Lý Tống Ngày Thứ Nhất: Lễ Phát Tang, Lễ Phủ Cờ, Mặc Niệm, Phát biểu Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
Toàn bộ Lễ An Táng Chiến sĩ Ó Đen Lý Tống ngày thứ nhất gồm Lễ Phát Tang, Lễ Phủ Cờ VNCH, Phút Mặc Niệm, và phát biểu của các vị dân cử tại Orange County hôm thứ Bảy 20/4/2019 tại Peek Funeral Home địa chỉ 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com