Subject: Nữ Phi Công Gốc Việt (VNCH) Đầu Tiên Của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

ep.png


Nữ phi công gốc Việt đầu tiên của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ được thăng cấp Trung Tá.
Vẻ vang con gái Việt... (Việt Nam Cộng Hòa)
Tổ chức lễ thăng chức cho nữ phi công trên USS Midway vào thứ bảy vào lúc 10:30 am, ngày 13-04-2019 San Diego.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com