Subject: Gia Đình Ông Lý Tống Không Rút Ống Để Bác Sĩ Chữa Trị Thêm Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 Mặc dù dự định sẽ rút ống trợ thở vào lúc 11 giờ sáng Thứ Sáu, 22 Tháng Ba, gia đình ông Lý Tống cuối cùng đổi ý vì thấy ông khá hơn, và cũng nhờ lời sám hối của Ni Sư Hạnh Như, nên không rút ống, để bác sĩ tiếp tục chữa trị cho ông.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com