Subject: Anh Hùng Không Quân Lý Tống ... Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

img8665.jpg
Click to expand image to full size (351.44 Kb)


Tháng rồi ngồi dự tiệc chung và anh có nhờ mình điều chỉnh dùm máy điện thọai, trông anh rất khỏe mạnh. Mong ơn trên phù hộ cho anh thoát khỏi cơn nguy hiểm.
Tmh

********************
3-22-2019
Tin mừng sau giờ cuối cùng anh Lý Tống đã hồi sinh trở lại

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com