Subject: Anh Hùng Không Quân Lý Tống Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (245.68 Kb)
Click to expand image to full size (232.44 Kb)
Click to expand image to full size (709.72 Kb)


Được tin anh Lý Tống đang lâm bệnh nặng (hôn mê). Rất mong các NT và bạn bè gởi lời thăm, an ủi đến anh ấy. Xin liên lạc với KQ Cù Thái Hòa 619-733-8263 (hội ái hữu Không Quân Nam Cali - San Diego).
Nghe tin hôm nay 3-21-2019: tình trạng anh đang chờ sự quyết định của gia đình

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com