Subject: CHO PHÉP GIẾT CHẾT THAI NHI ĐÃ CHÍN THÁNG TUỔI Print to printer
Poster: Openmind  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Không thể nào vơ đũa cả nắm ! chỉ vì một người trong đảng dân chủ ăn nói không suy nghĩ mà đổ là đảng DC phá họai thì đúng là hành đông chụp mũ . Chẳng khác nào khi một người đảng CH nói là " Người đàn bà không được phá thai ngay cả khi bị cưỡng dâm bởi họ hàng ( incest) !" có nghĩa là tấc cả người trong đảng CH đều thích "incest" hết phải không ? DC hay CH đều không thích sự phá thai, nhưng đây là quyền của người mẹ ...Tôn giáo hoặc chính phủ không có quyền quyết định về cuộc đời của người mẹ này . Họ làm điều không phải thì có Chúa hay Phật quyết định, chứ không phải do quyết định của một người thứ ba không bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố khác mà chỉ có người mẹ là người hiểu biết rõ nhất !

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com