Subject: Cảm Tạ của Gia Đình Hắc Ưng Vũ Kim Bài Print to printer
Poster: bobvu  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Cảm Tạ

Gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn đến
Thựơng Tọa,Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quan Âm tại Tampa ,Florida
Hội Ái Hữu Không Quân Houston và vùng phụ cận
Gia đình F5 KQVNCH Thần-Ưng,Thiên-Ưng,Hồng-Tiễn,Hắc-Ưng,Kim-Ưng,
Hải-Ưng
Các bạn khóa 3/70 Thủ Đức và 707A Tent City
Qúi Bác và các anh chị nội ngọai từ các tiểu bang USA
Qúi anh và qúi bạn hữu thân thương từ các tiểu bang USA
Đã gọi điện thoại ,điện thư,gửi hoa và thăm viếng cũng như tiễn đưa
linh cửu nhạc phụ của tôi là
Cụ ông Phạm Thành Chiêu
Pháp danh Thiện Tài .Hưởng thọ 89 tuổi
Mãn phần ngày 26 tháng 3 năm 2012 tại Seffner ,Florida
Đến nơi an nghỉ cuối cùng .Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì
sơ sót .Kính xin qúi vị niệm tình tha thứ .

Gia đình Hắc-Ưng Vũ Kim Bài

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com