Subject: Cám Ơn Cánh Thép Administrator ... Print to printer
Poster: firebird24  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Kính thưa Cánh Thép Administrator,
Anh Thục đã về đến nhà Cha, tôi xin mạo muội nhân cơ hội này để kính gởi đến anh những lời cám ơn chân thành nhất . Trong tinh thần Không Quân "không bỏ anh em, không bỏ bạn bè", anh đã không ngần ngại cho phép tôi được đăng bài "Tâm nguyện sau cùng" của Cố NT Phạm Vương Thục .

Một lần nữa xin anh ghi nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa nhất của tôi .
Kính,

Hoàng Huy Giao


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com