Subject: Gia Đình KQ Vũ Đ Lương Cảm Tạ Print to printer
Poster: A1Skyraid  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả thân quyến, bạn bè thân hữu đã thăm viếng, an ủi, chia buồn và đưa tiễn thân phụ chúng tôi là:
Cụ Ông VŨ VĂN BẰNG
vừa mất ngày 4 tháng 12 năm 2011, tại Houston, hưởng thọ 85 tuổi
Chúng tôi cũng không quên cảm tạ quí vị đã gửi hoa và phúng điếu đến với gia đình chúng tôi trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn này
Bà quả phụ Trần T Thảo
Đại gia đình họ Vũ
Gia đình Vũ Đức Lương

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com