Subject: Cảm Tạ của Gia Đình KQ Vũ Đăng Hùng Print to printer
Poster: hung112  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Cảm Tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ :

- Đức Cha Joseph Đặng Đức Ngân, Giám Mục Địa Phận Lạng Sơn
- Linh Mục Phêro Lê Sơn Hà, Cộng Đoàn Lộ Đức, Burbank CA
- Ông Cố Đặng Đức Vượng
- Ông Chủ Tịch Cộng Đoàn Lộ Đức, Burbank CA
- Ông Chủ Tịch Cộng Đoàn Maria Nữ Vương Gardena
- Ban Tang Lễ và Ca Đoàn Cecilia Cộng Đoàn Lộ Đức, Burbank CA
- ÔBà Bác sĩ Cao Xuân Sơn, Maryland
- ÔBà Bác sĩ Trần Như Du, California
- ÔBà Bác sĩ Trần Anh Tuấn, California
- Tổng Hội Trưởng và Ban Chấp Hành Tổng Hội Không Lực VNCH
- Bà Quả Phụ Cựu Đ/Tá Nguyễn Văn Tường
- Cựu Tr/Tá Nguyễn Đình Sĩ và Gia Đình
- Cựu THT/KL VNCH Phạm Đình Khuông và Gia Đình
- Cựu THT/KL VNCH Trần Văn Ngọc và Gia Đình
- Hội Ái Hữu Không Quân/Trung Cali và Gia Đình KT/TV & Bô Lão
- Ban Điều Hành Hội Quán KQ/ VNCH
- Cựu PĐT/PĐ518 Lê Quốc Hùng
- Gia đình SVSQ Khóa 63A KQ/VNCH
- Quý Chiến Hữu PĐ Thiên Phong 110
- Quý Chiến Hữu PĐ Thanh Xà 112
- Cựu Tr/Tá Võ Trung Nhơn và Quý Chiến Hữu PĐ Thanh Điểu 124
- Tòa soạn Đặc San Lý Tưởng, KQ Phạm Hữu Dương
- Hội Trưởng Nguyễn Phục Hưng và Gia Đình TQLC Trung California
- Quý Chiến Hữu KQ và gia đình
- Quý Cụ, Quý Ông Bà, họ hàng và bạn hữu xa gần

Đã hiệp dâng Thánh Lễ, thăm hỏi, chia buồn, phân ưu, gửi vòng hoa, thăm viếng, cầu nguyện, xin lễ, giúp đỡ, tham dự Thánh Lễ an táng cho Mẹ, Bà và Bà Cố chúng tôi là :
Cụ Bà Quả Phụ Vũ Đăng Khánh
Nhũ danh : Teresa Đặng Ngọc Minh
Tạ thế ngày Chúa Nhật 4 tháng 9 năm 2011
Tại nhà thương Saint Joseph thuộc tỉnh Burbank, California

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị. Xin quý vị tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Teresa Đặng Ngọc Minh sớm được về hưởng vĩnh phúc trên Thiên Đàng.
Trong lúc tang gia bối rối, không thể tránh khỏi nhiều sơ sót, kính mong quý Cha và toàn thể quý vị niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng bái tạ,
Vũ Đăng Hùng.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com