Subject: Cám ơn Cánh Thép Print to printer
Poster: toro41  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Cám ơn ông bà D&Y đã vượt qua mọi trở ngại để phục hồi trang Cánh Thép cho anh em Không Quân cùng các bạn yêu mến Cánh Thép có chỗ tìm lại với nhau
Rất đồng ý tâm tình của Bùi ngọc Phong, bạn viết đúng ý tôi quá
Một lấn nữa, cám ơn Admin và Phong

Chúc vui khoẻ các bạn Không Quân của tôi

toro 41

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com