Subject: Kiến Nghị Thư Gởi TT Trump Kêu Gọi Cứng Rắn Với Tàu Cộng Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 
Links của Kiến Nghị Thư:
https://www.change.org/p/president-do...

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com