Subject: Bài học thật gía trị cho người tị nạn VN ! Print to printer
Poster: Openmind  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Muốn thật sự trả ơn cho nước Mỹ, thì phải noi gương vợ chồng cô này . Phải hòan toàn bỏ được cái tính ích kỷ, miệng thì lúc nào cũng nói tới Chúa và Phật, nhưng lòng dạ thì chỉ nghĩ tới cho mình mà quên đi cái qúa khức là mình từ đâu tới, sống chết ra sao nếu không có những người Mỹ có lòng tốt chấp nhận chúng ta vào nước của họ . Đã gọi là người tị nạn thì có nhiều lý do, vì chính trị, vì nghèo đói hay vì tôn gíao thì đều kiếm đến nước Mỹ , vì chỉ có nước Mỹ là nước thật sự tạo ra sự may mắn để thay đổi cuộc sống của họ, dù thất học hay nghèo nàn đều có thể thành công ...Còn những người íck kỷ, sợ rằng những người tị nạn khác vào nước Mỹ để lấy mất những quyền lợi của họ thì họ đều là những người lười biếng, không có ý chí và khả năng để thành công và những người này gồm cả những người Mỹ đẻ ở đây, đã trớ thành những con đỉa, sống bám vào xã hội . Họ lấy đủ cớ lo sợ để trốn trách cái sự ích kỷ cúa họ!

Tất cả chúng ta nên xem cái video clip này, để bắt chước bà chủ FB , thay vì đăng lên những bài chính trị bịp bợm, nhàm chán, lập đi lập lại có một ý kiến như con vẹt. Những bài viết chính trị này viết ra là tự phản bội lấy chính mình và phản bội cả nước Mỹ, một nước được thành lập và thành công trên thế giới cả 300 năm nay, là một nước tạp chủng, mang đến tự do và may mắn cho tất cả mọi người, không cần biết qu'a khứ của họ là gì, mầu da của họ ra sao, kiến thức của họ như thế nào (hãy tự hỏi bao nhiêu người tỵ nạn VN khi tới đây có bằng Cử Nhân ? )---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com