Subject: Chủ nghĩa tư bản so với chủ nghĩa xã hội Print to printer
Poster: Openmind  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Khi dịch ra chữ VN, danh từ " Chủ Nghĩa" không chính xác, mà phải dịch là " Chế Độ" ! Trên thực tế thì không có nước nào áp dụng được 100% chế độ Tư Bản . Ngay cả chế độ tư bản của Mỹ, chính phủ vẫn phải lập ra những cơ quan để kiểm soát hoặc giúp đỡ những công ty tư bản, hoặc stimulate the economy; Chẳng hạn như Federal Reserve, House, Senate ..etc..Ví dụ khi một công ty trở nên qu'a lớn hay có qu'a nhiều tiền, thì công ty này có khả năng đặt giá cả của món đồ họ sản xuất theo ý hoặc lòng tham của họ, nên chính phủ phải nhúng tay vào chống lại sự độc quyền ( monopoly), bằng cách " break them up" or " No Merger," để những công ty nhỏ hơn mới có khả năng thi đua công bằng, dân ( consumer) không bị bắt ép ....Ngược lại khi chính phủ thấy những công ty tư bản có thể bị phá nợ vì lỗ lã, ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia, thì chính phủ cũng lại phải nhúng tay vào, kiếm cách giúp họ sống trở lại ! Ví dụ Obama và congress phải dùng tiền thuế của dân để " bail out" những hãng làm xe hơi ( Ford, Chevrolet,) những hãng bảo hiểm ( AIG) và nhà banks ( CIT, Bank of America...) năm 2008 sau khi kinh tế bị khủng hoảng! Và những công ty này sau 4 năm đã trả lại hết vốn và tiền lời mượn của chính phủ .

Free Trade là một hình thức được áp dụng bởi tất cả các nước trên thế giới, nhưng vì lợi ích của từng quốc gia, nên chính phủ cũng vẫn phải nhúng tay để kiểm soát vật giá từ những nước ngoài vào, ví dụ China made products ( cheap labor) qu'a rẻ , gây ra sự không công bằng thì chính phủ phải đóng thuế cao hơn vào những món đồ này ( Tarriff) . Khi chính phủ nhúng tay vào thì không có nghĩa là lúc nào cũng đúng, kinh tế học là một môn học thay đổi với thời gian và technology, những gì được áp dụng mà thành công trong qu'a khứ, không có nghĩa là sẽ luôn thành công khi áp dụng bây giờ hay tương lai!

Ví dụ về Amazon của người viết ở trên cũng hoàn toàn sai vì Amazon không phải là một công ty sản xuất ( manufactured) mà là về phụng sự ( services), Amazon dùng technology để làm dễ giàng hơn cho sự trao đổi giữa ngươ`i mua và người bán nhanh chóng và tiện nghi .

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com